منبع تغذیه و لوازم جانبی

منبع تغذیه تعمیرات موبایل

منبع تغذیه یکی دیگر از ابزارهای ضروری برای تعمیرات موبایل می باشد

به وسیله این ابزار شما می توانید دستگاه های موبایل را بدون باتری روشن نمایید

همچنین از منبع تعذیه برای شوک دادن به باتری نیز استفاده می شود

با استفاده از منبع تغذیه می توانید عیب یابی و تست جریان کشی مدا را انجام دهید