هیتر، هویه و لوازم جانبی

هیتر و هویه تعمیرات موبایل

هیتر و هویه یکی دیگر از دستگاه های کاربردی در تعمیرات موبایل هستند

و ممکن است هر دو باهم در یک دستگاه و یا به صورت جدا از هم باشند

همانطور که می دانیم هویه در لحیم کاری کاربرد دارد و از آن برای جدا یا متصل کردن پایه های قطعات استفاده می شود

برای تعمیرات موبایل باید از هویه های مخصوص تعمیرات موبایل استفاده کرد

به هیچ وجه نباید از هویه های معمولی برای این کار استفاده کرد

هیتر وسیله ای است که با اعمال هوای گرم برای جدا کردن قسمت های مختلف  گوشی از آن استفاده می شود. هوای گرم هیتر قابل کنترل می باشد

هیترها دارای سری های متفاوت بوده که قابل تعویض می باشند مثلا برا جداسازی IC از سری مختص IC استفاده می شود